In de week van 23 t/m 28 augustus heeft Stichting Lingewaard Natuurlijk haar 25-jarig bestaan gevierd. Dit hebben we onder andere gedaan door Panorama Nederland te presenteren, een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland in de komende jaren kan veranderen.En we hebben dit ook gedaan met een symposium over de toekomst van het landschap van Lingewaard. Er zijn door kinderen van basisscholen tekeningen gemaakt over het leven in 2050, en inwoners van Lingewaard hebben ideeën en wensen aangedragen voor een mooier en groener Lingewaard.
Enkele ingebrachte ideeën:
“Plant bomen met bloemrijk grasland langs de aan te leggen verlenging van de A15.”
“Elke kern in Lingewaard een eigen bosje (voorbeeld het Haalderense bos).”
“Koppel de regenpijp af van het riool en loos het regenwater in de tuin.”
“Ook particulieren zouden gestimuleerd moeten worden geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.”
“Meer groen – vooral bomen met bloesem – in de straten”.
Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft aan het einde van het symposium 3 doelstellingen geformuleerd:
1. 25.000 nieuwe bomen aanplanten vóór 2030
2. 25 km bloemrijke akkerranden en bermen aanleggen vóór 2030
3. 25 km (vlecht)heggen aanleggen (o.a. door het vervangen van prikkeldraad).

Wij hopen op steun voor deze ideeën en doelstellingen van zoveel mogelijk instanties en bedrijven. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen!